Välkommen till Säters advokatbyrå

Advokatföretagets innehavare Lars Wenne har sedan 1983 till stor del varit verksam med affärsjuridik och inom obeståndsområdet. Lars Wenne har också ideellt varit aktiv inom organisationer som varit intresserade av att formalisera, rationalisera och effektivisera handläggningen av företagsrekonstruktioner och konkurser. 

I detta arbete har Lars Wenne varit sekreterare och ordförande för dåvarande Konkursförvaltarkollegiernas Förening och sekreterare i Institutet för Företagsrekonstruktion. Han har deltagit i utarbetande av ett antal remisser rörande lagstiftning inom angivna verksamhetsområden.

Obeståndsrätt bygger till stor del på kunskap om ekonomi och juridik, samspelet mellan dessa två discipliner samt erfarenhet och effektivitet. Säters Advokatbyrå erbjuder detta i samarbete med andra erfarna advokater, bland annat hos Flood Herslow Holme Advokatbyrå, Stockholm. Den kunskap och erfarenhet som finns inom detta område används vid uppdrag som biträde till klienter i form av företag och kreditgivare samt i styrelsearbete för företag och organisationer.

Advokatföretagets uppdrag handläggs under Flood Herslow Holme Advokatbyrås firma.

Kontakt

Vad behöver du hjälp med? Kontakta oss gärna!